Jan Thiesschool

Openbare basisschool voor effectief en affectief onderwijs

Op de Jan Thiesschool werken we op een manier die voor iedere leerling, individueel en groepsgewijs, voldoende tijd biedt om zo goed mogelijk te presteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het sociaal functioneren want individueel welbevinden is van groot belang. Een kind dat goed "in zijn vel" zit, komt tot betere prestaties.

Informatie

Alles over onze groepen en het inschrijven, maar ook over de lokalen en het vakantierooster, vindt u hierboven in het menu 'Praktische Informatie'.

Meedoen

Het team van de Jan Thiesschool doet het niet alleen. Lees hier meer over:

Actueel

Kijk in de actuele agenda.

Download het laatste maandbulletin of kijk bij de groeps-activiteiten. De gespreksplanner vindt u bij DigiDuif.

Overblijven

De leerlingen kunnen overblijven op school.

Alle informatie over deze 'Tussenschoolse Opvang' (TSO) vindt u hier.

Wij zijn een PrimAH school

Kanjerschool

Communicatie

Logo DigiDuif

Logo zijkolom